Leder melder sig ud af fællesskabet – gider ikke sine medarbejdere.

Leder

Den årlige udviklingsdag var i fuld gang. Næste opgave var gruppearbejde, hvor hver afdeling skulle drøfte og komme med forslag til, hvordan relationen og samarbejdet mellem afdelingerne kunne forbedres. Alle Kents medarbejdere gik straks i gang med brainstorming og de små farvestrålende sedler. Uden et ord tog Kent sin bærbare og satte sig hen til ydervæggen og begyndte at arbejde for sig selv. Snakken stoppede brat og medarbejderne så forvirrede ud. Efter 45 lange sekunder spurgte Kents sekretær ham, om …

Møder der dræber motivation og produktivitet

møder

Klokken var 10.10. De 5 teamledere sad utålmodige og ventede på deres leder. Mødet var meget vigtigt, fordi de skulle have godkendt en ny arbejdsproces, som de ikke selv havde mandat til. Hæsblæsende kom Andreas ind og beklagede, at han først kom nu, men han kom lige fra et andet møde. Og i en lidt bebrejdende tone sagde han, at de måtte have forståelse for forsinkelsen, fordi han havde 7 møder denne dag. Teamlederne sagde, at det var ok at Andreas kom …

Hvorfor spænder ledere ben for sig selv?

Ledelsesudvikling

Der var kaldt sammen til et personalemøde, med temaet nye tider Anne, som er en yngre afdelingsleder, fortalte, at hun havde været til møde i forvaltningen, hvor der havde været en orientering om byrådets nye beslutninger. Der skulle mere ensartethed i de forskellige afdelinger. Det handlende ikke om besparelse, men om god service til alle borgerne, uanset hvor de boede i kommunen. Udmeldingen fra forvaltningen var, at der skulle sker en sammenlægning med 2 andre afdelinger. Anne brugte mange politiske …

Hvad er vi dygtige til? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Hvad får du ud af det?

Ledelsesudvikling

Vi er stærke på implementering af strategier……… Organisatoriske mål og handlingsplane og så er vi gode til at få dig til at udnytte dit potentiale fuldt ud. Vi møder dig og din virksomhed lige der, hvor I har brug for at udvikle nye handlinger og holdninger. Vi er din personlige sparringspartner og er med fra start til slut. Vi er nærværende og lytter omhyggeligt til dig for at forstå dine behov og finde dine skjulte ressourcer, så vi kan guide …