Hvorfor spænder ledere ben for sig selv?

Ledelsesudvikling

Der var kaldt sammen til et personalemøde, med temaet nye tider Anne, som er en yngre afdelingsleder, fortalte, at hun havde været til møde i forvaltningen, hvor der havde været en orientering om byrådets nye beslutninger. Der skulle mere ensartethed i de forskellige afdelinger. Det handlende ikke om besparelse, men om god service til alle borgerne, uanset hvor de boede i kommunen. Udmeldingen fra forvaltningen var, at der skulle sker en sammenlægning med 2 andre afdelinger. Anne brugte mange politiske …

Hvad er vi dygtige til? Hvad gør vi? Hvordan gør vi det? Hvad får du ud af det?

Ledelsesudvikling

Vi er stærke på implementering af strategier……… Organisatoriske mål og handlingsplane og så er vi gode til at få dig til at udnytte dit potentiale fuldt ud. Vi møder dig og din virksomhed lige der, hvor I har brug for at udvikle nye handlinger og holdninger. Vi er din personlige sparringspartner og er med fra start til slut. Vi er nærværende og lytter omhyggeligt til dig for at forstå dine behov og finde dine skjulte ressourcer, så vi kan guide …