Stress på arbejdspladsen


Stress på arbejdspladsen


LMI har taget kampen op imod stress. Alle vores udviklingsaktiviteter forebygger stress effektivt. De styrker trivslen, arbejdsglæden og kompetencen til at løse de daglige arbejdsopgaver.
Vores mål er at knække stresskurven og skabe et arbejdsmiljø uden stress, fordi alle har lov til at trives med sine opgaver, i fællesskabet og føle sig værdsat. Derfor lærer vi dig og din virksomhed, hvordan I aktivt kan forbygge stress blandt ledere og medarbejdere.

Den største aktør er god ledelse, derfor mikser vi udvikling, ansvar, medarbejdertrivsel og stressforebyggelse sammen til en god cocktail.

Stressforebyggelse

I får rådgivning, ny viden, konkrete værktøj og løsninger, der forebygger stress og dårlig trivsel på arbejdspladsen både på den korte og den lange bane. Vi analyserer jeres arbejdsvaner, procedurer, kompetencer og ledelsesstil. Vi fokuserer også på det, I ikke selv er bevidste om, og vi spotter de medarbejdere og ledere, som skaber stress og et dårligt arbejdsmiljø. Sammen med jer udarbejder en skræddersyet udviklingsplan, der tager udgangspunkt i jeres udfordringer og muligheder.
Vi følger op og giver feedback. Træner jer i at tage pulsen på trivslen, så I hurtigt kan gribe ind og udvikle nye gode holdninger og vaner, så jeres virksomhed er et godt sted at være for alle.

Vi arbejder helhedsorienteret med forebyggelsestrappen og på 4 niveauer:

Individ – Team – Ledelse – Organisation.

Vi er en aktiv medspiller fra start til slut ude i din virksomhed.

Stress hjælp

Har du brug for hjælp, til en stressramt medarbejder, har vi uddannede stressterapeuter, som med stor erfaring tager hånd om den enkelte og hjælper din medarbejder videre i livet.


Kontakt os her