Temadage


Temadage


En temadag understøtter den proces eller de udfordringer, I har i jeres virksomhed. I får konkret viden om et bestemt tema, som kan inspirere og bringe jer videre i en udviklingsproces. I er aktive medspillere og jeres erfaringer er vigtige i samspillet mellem jer som deltagere og os som undervisere. I løser små opgaver og i fællesskab finder vi nye, brugbare løsninger.

Eksempler på temadage:

Ledelse og forebyggelse af stress

Teamopbygning og udvikling

Konfliktforebyggelse og løsning

Service

Værdier i praksis

Kommunikation, samarbejde og problemløsning

Driftsoptimering og psykisk arbejdsmiljø

Fusion

En professionel og værdig opsigelse

Ledelse af opsagte medarbejdere


Reference fra Lederforum


Autoritet som ledelsesdiciplin.

Effektiv udøvelse af autoritet er en af de mest krævende udfordringer, du har som leder, men også et af de vigtigste værktøjer til at opnå resultater, når du arbejder sammen med andre mennesker.
Din stilling giver dig ret, pligt og ansvar til at tage beslutninger, sætte mål og fordele ressour­cer, men om du er succesfuldt eller ej, afhænger af, hvor god du er til at bruge den autoritet du har i kraft af din stilling og din personlighed. Læs med herunder og se hvad vores kunder syntes de har fået med fra vores temadage.

LederForum – Fagorganisationen for ledere indenfor socialforsorgen, ældreomsorg og handicap.

”Jeg har gennem årene hørt mange indlæg om ledelse. Og så i dag var der noget nyt, bl.a. de gode pointer om krav til ledelse i dag og at vi skal gøre os fortjent til at opnå autoritet. Effektiv autoritet er ikke relateret til en bestemt position, den er personrelateret og det er en læring vi alle kan arbejde videre med. Tak for dit levende engagement, alle de gode eksempler og din viden på området”.

Ole Refstrup
Seniorkonsulent

Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

IMPLEMENTERING – fra strategi til resultater.


Hvordan skaber vi sammenhæng mellem vision og overordnede strategiske mål og vores værdier?

Kristelig Handicapforening

En god og aktiv dag sammen med en gruppe institutionsledere. En temadag med oplæg, opgaver, refleksion, gruppedrøftelser, værktøjer til implementering, sang og bevægelse.

Tilbagemeldinger:

Konkrete værktøj som vi kan gå hjem og bruge.

Godt at vi kunne inddrage vores egen hverdag i opgaverne.

I er gode til at forklare.

Godt billede af sammenhængen mellem vision, mission, værdier, image, identitet og kultur. 
Forandringsspiralen kan jeg bruge i min ledelse.

Forebyggelse af modstand mod forandring satte mange tanker i gang.


Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde