Temadage


Temadage


 • TEMADAGE

En temadag sætter fokus på et konkret emne, der understøtter den proces eller de udfordringer, I har i jeres virksomhed. I får en mulighed for at arbejde i dybden med et aktuelt tema eller problemstilling. I får konkret faglig viden, som kan inspirere og bringe jer nærmere de mål som I skal nå.

I er aktive medspillere og jeres erfaringer inddrages og drøftes, således at I får nye indsigt i egne handlinger og arbejdsprocesser. I løser små opgaver og i fællesskab finder vi nye, brugbare løsninger.

En temadag er på 2, 4 eller 8 timer, afhængigt af temaet. Det tilpasses dine ønsker og behov.


   • Eksempler på temadage

   MUS – MedarbejderUdviklingsSamtaler

   Ledelse og forebyggelse af stress

   Strategi – et værktøj til udvikling af arbejdsprocessen

   Arbejdsglæde og gode relationer

   Sunde og usunde konflikter

   Ros – verden bedste udviklingsværktøj

   Teamopbygning og udvikling

   Fusion – faser og handlingsplaner

   Service – hvorfor det?

   Værdier i praksis

   Kommunikation, samarbejde og problemløsning

   En professionel og værdig opsigelse

   Ledelse i forbindelse med opsigelser af medarbejdere


   Reference fra Lederforum


   Autoritet som ledelsesdiciplin.

   Effektiv udøvelse af autoritet er en af de mest krævende udfordringer, du har som leder, men også et af de vigtigste værktøjer til at opnå resultater, når du arbejder sammen med andre mennesker.
   Din stilling giver dig ret, pligt og ansvar til at tage beslutninger, sætte mål og fordele ressour­cer, men om du er succesfuldt eller ej, afhænger af, hvor god du er til at bruge den autoritet du har i kraft af din stilling og din personlighed. Læs med herunder og se hvad vores kunder syntes de har fået med fra vores temadage.

   LederForum – Fagorganisationen for ledere indenfor socialforsorgen, ældreomsorg og handicap.

   ”Jeg har gennem årene hørt mange indlæg om ledelse. Og så i dag var der noget nyt, bl.a. de gode pointer om krav til ledelse i dag og at vi skal gøre os fortjent til at opnå autoritet. Effektiv autoritet er ikke relateret til en bestemt position, den er personrelateret og det er en læring vi alle kan arbejde videre med. Tak for dit levende engagement, alle de gode eksempler og din viden på området”.

   Ole Refstrup
   Seniorkonsulent

   REFERENCE FRA JK PAVILLIONER APS

   MUS -MedarbejderUdviklingsSamtaler.

   En workshop for ledere der fokuserede på forberedelse af MUS, gennemførelse af MUS, evaluering og opfølgning på MUS.
   Alle fik et færdigt materiale, så de kunne gå direkte hjem og gennemføre MUS i deres egen virksomhed. Oplæg, erfaringsudveksling, opgaver og øvelser.

   Hvad sagde de bagefter?

   “Hej Evabeth

   Jeg synes bare lige du skal vide at jeg nu har fået gennemført 7 MedarbejderUdviklingsSamtaler. Og det var en virkelig positiv oplevelse. Hold da fast hvor har det givet et selvtillids boost!!!! Super super fedt!

   Så tak for gode værktøjer og ideer.

   Med venlig hilsen

   Yvonne Kristensen
   Adm. direktør

   JK·PAVILLONER APS”

   Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde

   IMPLEMENTERING – fra strategi til resultater.


   Hvordan skaber vi sammenhæng mellem vision og overordnede strategiske mål og vores værdier?

   Kristelig Handicapforening

   En god og aktiv dag sammen med en gruppe institutionsledere. En temadag med oplæg, opgaver, refleksion, gruppedrøftelser, værktøjer til implementering, sang og bevægelse.

   Tilbagemeldinger:

   Konkrete værktøj som vi kan gå hjem og bruge.

   Godt at vi kunne inddrage vores egen hverdag i opgaverne.

   I er gode til at forklare.

   Godt billede af sammenhængen mellem vision, mission, værdier, image, identitet og kultur. 
   Forandringsspiralen kan jeg bruge i min ledelse.

   Forebyggelse af modstand mod forandring satte mange tanker i gang.


   Kontakt os og hør hvad vi kan tilbyde