Workshops


Workshops


  • WORKSHOPS

Hår du brug at gå i dybden med en problemstilling eller en ny udfordring, sammen med en gruppe kollegaer eller medarbejdere? 

Ønsker du at drøfte holdninger og værdier, eller at opnå et større ejerskab til et nyt projekt?  Skal du forbedre det psykiske arbejdsmiljø? Så er en workshop et godt arbejdsredskab.

Workshoppen tager udgangspunkt i jeres dagligdag, jeres udfordringer og behov. I løser opgaver og arbejder koncentreret med praktiske værktøjer, som I direkte kan anvende i jeres hverdag. 

En aktiv proces med en god stemning, hvor alle kan være med.

Et workshop varer 4 – 8 timer, men kan tilpasses dine ønsker og behov.


  • Eksempler på workshops

Stressforebyggelse

Et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø

Konfliktforebyggelse og løsning

Værdier i praksis

Arbejdsglæde og trivsel

Kommunikation, samarbejde og problemløsning

Forebyggelsestrappen
Driftsoptimering og psykisk arbejdsmiljø

En effektiv hverdag

APV – et kompetence- og samarbejdsværktøj

Samarbejdet i et team

Forebyggelse af arbejdsulykker, mobning og stress

Reference fra AMR LEARNMARK


AMR LEARNMARK

Hej Evabeth Så blev det mandag morgen og stemningen på arbejdspladsen er helt i top. Du skal vide, at alle de tilbagemeldinger jeg har fået på både jeres metode, indhold og struktur er yderst positive. For mit eget vedkommende kan jeg med sikkerhed sige, at jeres oplæg har givet stof til eftertanke og samtidig troen på, at vi kan nå rigtig langt. Jeres oplæg tog fat i vores centrale problematikker på en nænsom og konstruktiv måde – så tusind tak for det –

Venlig Hilsen Morten Arndal

– AMR Learnmark

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Morgenmøde i Væksthuzet, Hasle.


Ledelsesopgaven når strategien skal forankres.

En gruppe morgenfriske ledere deltog aktivt i løsningen af forskellige komplekse udfordringer og drøftede egne erfaringer i forbindelse med gennemførelsen af strategier i egen virksomhed.

Hvad sagde de bagefter?

”Du er sørme god. Det her er noget, du ved meget om.”

Gunnar Kofoed,  Gårdejer  


Kontakt os og hør mere om jeres muligheder